FAQ

Administratieve APK vragen

Wat moet ik meenemen naar de keuring?
Officieel hoeft u – behalve uw auto – niets meer mee te nemen naar de keuring. Om echter de keuring zo effectief mogelijk uit te kunnen voeren, verzoeken wij u om wel het kentekenbewijs deel I (a) mee te nemen.

Wanneer moet mijn auto uiterlijk goedgekeurd zijn?
Een APK-bewijs heeft een bepaalde geldigheidsduur, welke rechtsboven op het bewijs is terug te vinden. (Zie APK voor meer informatie over de geldigheidsduur.) De auto moet uiterlijk op deze datum opnieuw zijn goedgekeurd. Hier kan slechts in twee gevallen van afgeweken worden:

1. Het voertuig is geschorst. In dit geval geldt er geen keuringsplicht (al kan het wel).
2. Er wordt niet met het voertuig gereden. In dit geval bent u de eerste twee maanden na de APK-vervaldatum niet in overtreding. (Op de dag van de keuring mag u het voertuig overigens wel gebruiken.)

Vanaf welk moment kan ik mijn auto ter keuring aanbieden?
Keuren kan altijd, echter heeft het moment van keuring wel invloed op de vervaldatum van het nieuwe keuringsbewijs. Als de auto twee maanden of korter voor de huidige vervaldatum wordt goedgekeurd blijft de nieuwe vervaldatum gelijk aan de oude. Buiten deze periode is de nieuwe vervaldatum altijd exact 12 maanden of 24 maanden (afhankelijk van het voertuig) na de dag van goedkeuring.

Mag ik nog met mijn auto rijden als hij is afgekeurd?
Een afkeuring doet geen afbreuk aan de geldigheidsduur van een bestaand keuringsbewijs. U mag dus blijven rijden totdat uw huidige goedkeuringsbewijs verloopt. Let wel: ongeacht het resultaat van de keuring bent u verplicht om in een technisch deugdelijke auto te rijden. De politie kan u bekeuren omdat bijvoorbeeld de
verlichting niet goed functioneert.

Hoe moet ik naar de keuring als mijn auto geen geldig keuringsbewijs heeft?
In de twee maanden na het verlopen van het keuringsbewijs heeft u op de dag van keuring geen keuringsplicht. U kunt op die dag dus legaal naar de keuring rijden. Na deze periode bent u – mits het voertuig niet geschorst is – altijd in overtreding, ongeacht of u met het voertuig rijdt of niet. Zorg er dus voor dat uw auto tijdig
is gekeurd.

Ik ben het niet eens met de afkeuring van mijn auto. Wat kan ik doen?
Als u vindt dat uw auto onterecht is afgekeurd, kunt u dit kenbaar maken aan de keurmeester. Middels de APK-regelgeving zal deze u ervan proberen te overtuigen dat uw auto terecht is afgekeurd. Mocht hij u niet kunnen overtuigen, dan kunt u een herkeuring in beroep aanvragen. In het geval van een afkeuring dient u dit direct na de keuring te doen. De herkeuring wordt door de RDW uitgevoerd en kost ca. € 45,-. Dit bedrag krijgt u terug als uw bezwaar gegrond blijkt. In dat geval wordt het voertuig op het bezwaarpunt alsnog goedgekeurd en wordt het keuringsstation gesanctioneerd.

Mijn auto is afgekeurd maar ik heb geen keuringsrapport gekregen. Klopt dat?
Dit klopt niet. Een officieel keuringsrapport kan alleen afgegeven worden als de auto is afgemeld bij de RDW. De keurmeester is verplicht om van iedere keuring het resultaat te melden bij de RDW. Dit geldt dus ook voor afkeuringen. Wanneer een auto volgens de keurmeester afgekeurd moet worden, dan mag hij enkel kiezen uit de volgende twee werkwijzen:

1. De keurmeester meldt het voertuig af bij de RDW onder vermelding van de redenen tot afkeuring. Middels steekproeven controleert de RDW of de afkeuringen terecht zijn.
2. De keurmeester repareert het voertuig en meldt het vervolgens als goedgekeurd bij de RDW onder vermelding van de reparatiepunten. Middels steekproeven controleert de RDW of de goedkeuringen terecht zijn.

Wanneer een keurmeester een afkeuring of de reparatiepunten niet meldt, onttrekt hij zich aan controle door de RDW. Op deze manier kan hij misbruik maken van de APK door meer reparaties en onderdelen te verkopen dan dat er noodzakelijk zijn. Dit kan de prijs voor een nieuwe goedkeuring veel hoger maken dan nodig. De RDW rekent dit dan ook zwaar aan. Mocht u aantoonbaar een APK-keuring hebben laten uitvoeren, maar geen keuringsbewijs hebben ontvangen, dan kunt u zich melden bij de RDW. De RDW zal het keuringsbedrijf dan hiermee confronteren.

Hoe voorkom ik onnodige reparaties?
Een neutraal keuringsstation heeft – in tegenstelling tot een garage – geen baat bij het afkeuren van uw auto. Dit garandeert dat u geen geld uitgeeft aan reparaties die voor de APK niet nodig zijn. Laat u de auto wel bij een garage keuren, eis dan dat de keurmeester uw auto met de genoemde afkeurpunten als afgekeurd meldt bij
de RDW, voordat hij de reparaties uitvoert. Hierdoor kan onafhankelijk gecontroleerd worden of de afkeurpunten terecht zijn.

Op mijn keuringsrapport staat een overzichtje met adviespunten. Wat moet ik daarmee?
Het lijstje met de adviescodes (AC) 1 t/m 5 en een reparatie-adviespunt (RA1) staat op ieder keuringsformulier. Enkel wanneer het vakje voor één of meerdere codes is ingekleurd, heeft het betreffende adviespunt betrekking op uw auto. Rechts op het formulier staat dan meestal nog een toelichting.

Het adviespunt geeft aan met betrekking tot welke onderdelen geadviseerd wordt om deze op korte termijn te herstellen. De auto wordt op deze onderdelen echter niet afgekeurd. De keurmeester is wel verplicht om deze adviespunten te melden.

APK van een geschorst voertuig
Wanneer een auto geschorst is, heeft de auto geen APK-plicht. De auto mag in dat geval echter niet op de openbare weg. Op het moment dat de schorsing wordt opgeheven gaat ook de APK-plicht direct weer gelden. Dit zou betekenen dat het voertuig dan dus direct in overtreding is. Daarom is in de wet vastgelegd dat het voor een geschorst voertuig toegelaten is om naar het keuringsstation te rijden voor een APK-keuring. Op deze manier kan het voertuig een nieuwe APK krijgen voordat het uit de schorsing gehaald wordt. Mocht de auto tijdens de rit van of naar het keuringsstation worden gecontroleerd, dan moet u kunnen aantonen dat de auto wegens de APK gebruik maakt van de openbare weg.

 

Technische APK vragen

Wordt mijn auto met een ‘thuiskomer’ goedgekeurd?
Nee, een thuiskomer voldoet niet aan de APK-eisen.

Mag ik verschillende merk en maat band voeren?
Op één as moet dezelfde maat band gemonteerd zijn. Het merk maakt daarbij niet uit. De maten van de banden mogen verschillen tussen de voor- en achteras. Wel moeten de banden altijd overeenkomstig de montagevoorschriften gemonteerd zijn.

Mag mijn voorruit een scheur hebben?
Ja, mits deze niet in het gezichtsveld een vertakking heeft. Een vertakking buiten het gezichtsveld is toegestaan.

 

Tuning

Mijn ruiten zijn geblindeerd, mag dit?
Tijdens de APK-keuring wordt niet gekeken naar de blindering van de ruiten. Een auto wordt er dus niet op afgekeurd. De politie stelt echter wel beperkingen aan de blindering van de ruiten die zich vóór de B-zuil bevinden. Er kan dus een bekeuring worden uitgeschreven vanwege blindering, terwijl de auto wel door de APK
is gekomen.

Mijn deuren zijn alleen met een afstandsbediening te openen, mag dit?
Nee, iedere deur moet van binnen en van buiten op normale manier te openen zijn. Volgens de RDW is een afstandsbediening niet de normale manier en moet een auto daarom worden afgekeurd.

Mag ik extra verlichting monteren?
Het voeren van extra verlichting zoals neon-lampen onder de auto, is toegestaan mits deze verlichting niet geschakeld is met de verplichte of toegestane verlichting. Ze moeten dus tijdens de gehele keuring uitgeschakeld kunnen blijven. Gemonteerde blauwe knipper- of zwaailichten zijn nooit toegestaan.

Mag ik de originele motor vervangen?
Tijdens de APK wordt enkel gekeken of het aantal cilinders overeenkomt met het aantal dat in het kentekenregister is vastgelegd. Het merk of de inhoud is dus niet van belang. De motor moet natuurlijk wel aan de emissie-eisen voldoen.

Mag ik de originele achterlichten vervangen?
Ja, zolang de verplichte verlichting maar aanwezig blijft. De meeste problemen die zogenaamde after-marktet verlichting creëert bij de APK is dat reflectoren ontbreken of er sprake is van te veel achterlichten. Dit laatste wordt veroorzaakt door units die zijn opgebouwd uit LED-lampjes die te ver uit elkaar staan. Iedere afzonderlijke LED wordt dan gezien als een apart achterlicht. Een auto mag maximaal 4 achterlichten hebben: twee links en twee rechts.

Back to top